กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง ทัศนศิลป์ คะแนนขั้นต่ำผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 14 คะแนน)

คำสั่ง โปรดเลือกคลิกในวงกลมที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เริ่มนับเมื่อ 04/07/2550 เข้ามาเป็นคนที่
Warning: fopen(Artis01_c.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/hsw/domains/hsw.ac.th/public_html/krusommai/Artis01_c.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/hsw/domains/hsw.ac.th/public_html/krusommai/Artis01_c.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/hsw/domains/hsw.ac.th/public_html/krusommai/Artis01_c.php on line 30
000001

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ทัศนศิลป์
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทัศนศิลป์
2. นำความรู้ความเข้าใจเรื่องทัศนศิลป์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ
1. สีม่วง เกิดจากการผสมของสีใด?
ก. สีเหลืองกับสีเขียว
ข. สีแดงกับสีเหลือง
ค. สีเขียวกับสีน้ำเงิน
ง. สีเขียวกับสีแดง
image 150x113
2. "พระพุทธรูปเป็นประติมากรรมประเภทใด?
ก. แบบนูนต่ำ
ข. แบบนูนสูง
ค. แบบลอยตัว
ง. แบบร่องลึก
image 150x113
3. สีใดที่ให้ความรู้สึกสดชื่น?
ก. สีเขียว
ข. สีแดง
ค. สีน้ำเงิน
ง. สีเหลือง
image 150x113

4. ข้อใดเป็นวิธีการแกะสลักที่ถูกต้อง?
ก. ตัดวัสดุที่จะแกะสลักออกเป็นส่วน ๆ
ข. แกะรูปทรงส่วนใหญ่ก่อน
ค. แกะส่วนที่เป็นรายละเอียดก่อน
ง. แกะส่วนไหนก่อนก็ได้

image 150x113
5. สีใดที่ได้มาจากดอกอัญชัญ?
ก. สีแดง
ข. สีน้ำตาล
ค. สีม่วง
ง. สีเขียว
image 150x113

6. แม่พิมพ์ชนิดใดที่ต้องสร้างขึ้นใหม่?
ก. เปลือกหอย
ข. ขนนก
ค. ก้อนกรวด
ง. เหรียญบาท

image 150x113

7. ข้อใดจัดเป็นศิลปะสมัยโบราณ?

ก. จิตกรรมฝาผนัง
ข. พระที่นั่งอนันตสมาคม
ค. การสร้างโบสถ์
ง. ภาพทิวทัศน์

image 150x113

8. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการพิมพ์ภาพ?
ก. ดินน้ำมัน
ข. กระดาษ
ค. สีน้ำ
ง. ลูกกลิ้ง

image 150x113

9. ภาพต้นไม้ที่เริ่มผลิตดอกให้ความรู้สึกใด?
ก. เศร้าสลด
ข. สดชื่น
ค. ตื่นเต้น
ง. เสียใจ

image 150x113

10. การวาดภาพใดที่ต้องเน้นถึงความสามัคคีมากที่สุด?
ก. กองเชียร์นักกีฬา
ข. การวิ่งแข่งขัน
ค. นักกีฬารับถ้วยรางวัล
ง. การแสดงความดีใจของนักกีฬาที่ได้รับรางวัล

image 150x113

11. ภาพใดเป็นภาพจินตนาการ?
ก. ภาพการตัดไม้ทำลายป่า
ข. ภาพการท่องเที่ยวในอวกาศ
ค. ภาพการจราจรในเมืองใหญ่
ง. ภาพทุ่งหญ้าเขียวขจี

image 150x113

12. สีใดที่นำมาใช้ในการพิมพ์ภาพ?
ก. สีไม้
ข. สีชอล์ก
ค. สีเทียน
ง. สีน้ำ

image 150x113

13. ข้อใดเป็นภาพที่สร้างขึ้นโดยการเลียนแบบธรรมชาติ?
ก. ภาพหุ่นยนต์
ข. ภาพยานอวกาศ
ค. ภาพฝนตก
ง. ภาพสนามเด็กเล่นในอนาคต

image 150x113

14. ลายไทยในข้อใดดัดแปลงมาจากดอกบัว?
ก. ลายประจำยาม
ข. กระจังตาอ้อย
ค. กนกเปลว
ง. รักร้อยช่อใบเทศ

image 150x113

15. วัสดุประเภทใดแกะสลักได้มากที่สุด?
ก. มะเขือเทศ
ข. สบู่
ค. ฟักทอง
ง. แตงกวา

image 150x113

16. ข้อใดเป็นภาพนูนต่ำ?
ก. อนุสาวรีย์ต่าง ๆ
ข. เหรียญตรา
ค. พระประธานในโบสถ์
ง. ภาพปั้นหน้าโบสถ์

image 150x113

17. งานปั้นต่างจากงานเขียนอย่างไร?
ก. ต้องใช้ฝีมือมาก
ข. เหมือนของจริงมาก
ค. สีสันสะดุดตา
ง. มีความลึก

image 150x113

18. ถ้าวาดภาพฝนตกควรระบายสีก้อนเมฆด้วยสีใด?
ก. สีฟ้า
ข. สีเหลือง
ค. สีเทาดำ
ง. สีเทา

image 150x113

19. กิจกรรมใดที่ใช้ศิลปะน้อยที่สุด?
ก. การแต่งกาย
ข. การทำขนมหวาน
ค. การจัดโต๊ะอาหาร
ง. การสร้างที่อยู่อาศัย

image 150x113

20. สีใดที่ให้ความรู้สึกเบา?
ก. สีดำ
ข. สีขาว
ค. สีแดง
ง. สีน้ำเงิน

image 150x113            

ขอขอบคุณ แหล่งอ้างอิง : วิเชียร เกษประทุม,รศ. และวสันต์ ทองไทย,ดร. สรุป-เฉลย-เก็งเตรียมสอบ ป.6 และสอบเข้า ม.1. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์พัฒนาศึกษา, 2550.

พัฒนาโดย...นายสมหมาย จันทร์เกษ ครูโรงเรียนวัดอ่างทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550